post-featured-image

ဦးပြေမင်း

၁။အမည်ဦးပြေမင်း
၂။အသက်(မွေးသက္ကရာဇ်)၁၃-၈-၁၉၇၈
၃။လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာဒေါင်စို(ချင်း)၊ခရစ်ယာန်
၄။မွေးရာဇာတိယောင်ဝရွာ၊ပလက်ဝမြို့နယ်
၅။နိုင်ငံသား/အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၄/ပလဝ(နိုင်)၀၂၅၀၀၆
၆။ယခုနေရပ်လိပ်စာ အပြည့်အစုံယောင်တရွာ၊ တိုင်ဝအုပ်စု၊ပလက်ဝမြို့
၇။ပညာအရည်အချင်းB.A(စိတ်ပညာ),B.Th,M.A(Theo)
၈။အဘအမည် လူမျိုး၊ဘာသာ၊ဦးလူကေ၊ချင်း၊ခရစ်ယာန်
၉။အမိအမည်၊လူမျိုး၊ဘာသာဒေါ်ကင်ခေါင်၊ချင်း၊ခရစ်ယာန်
၁၀။ပြိုင်အရွေးခံ(မြို့နယ်)ပြိုင်အရွေးခံ်
၁၁။ညီအစ်ကိုမောင်နှမများဒေါ်ဆေးရုန်၊ဦးမန်းဆာ၊ဦးအောင်ထန်း၊ဦးနေလင်း
၁၂။ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ဘာသာဒေါ်စီးလာ၊ခေါင်စို(ချင်း)၊ခရစ်ယာန်
၁၃။သားသမီးများ၏ အမည်၊လူမျိုး မအီစတာနုနောင်၊ မောင်ဂျိုးဇက်မောင်ယုံ၊ မရှာလုမ်ရာဆန်း၊မဟေလင်း၊ မောင်ဆာချီအောင်ဘွဲ့ ၊ခေါင်စို(ချင်း)
၁၄။နေဖူးခဲ့သောကျောင်းများ(အမက)ယောင်ဝ၊(အမက) ဂနန်း၊
(ခုနှစ်၊သက္ကရာဇ်ဖော်ြပရန်)(၁၉၈၂-၈၇)၊အထက၊ ဆမီး(၁၉၈၉-၉၅)အထက၊ ပလက်ဝ(၁၉၉၆-၉၇)
၁၅။ကျောင်းသားဘဝတွင် နိုင်ငံရေး/မြို့ရေးဆမီးလူငယ်အသင်း၊ ဒု-ဉက္ကဌ
၁၆။လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အလုပ်အကိုင် များနှင့် ဌာန/မြို့နယ်UNDP ဝန်ထမ်း၊ပလက်ဝ မြို့နယ်
၁၇။ဖုန်းနံပါတ်၀၉၂၆၈၅၆၉၀၀၇