post-featured-image

ဦးဖွေအား

၁။အမည်ဦးဖွေအား
၂။အသက်(မွေးသက္ကရာဇ်)၁၀-၈-၁၉၇၁
၃။လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာချင်း၊ခရစ်ယာန်
၄။မွေးရာဇာတိမကြားအိမ်နူး၊ကန်ပက်လက်မြို့နယ်
၅။နိုင်ငံသား/အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၄/ကပလ(နိုင်)၀၀၆၆၀၅
၆။ယခုနေရပ်လိပ်စာ အပြည့်အစုံအိမ်အမှတ်(န/၁)၊နောက်ရပ်ကွက်၊မင်းတပ်မြို့
၇။ပညာအရည်အချင်းB.A(Geog)
၈။အဘအမည် လူမျိုး၊ဘာသာ၊ဦးအားထန်၊ချင်း၊ခရစ်ယာန်
၉။အမိအမည်၊လူမျိုး၊ဘာသာဒေါ်လှူးချိုင်၊ချင်း၊ခရစ်ယာန်
၁၀။ပြိုင်အရွေးခံ(မြို့နယ်)ပြိုင်အရွေးခံ
၁၁။ညီအစ်ကိုမောင်နှမများမရှိပါ၊
၁၂။ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ဘာသာဒေါ်မေနှင်း၊ချင်း၊ခရစ်ယာန်
၁၃။သားသမီးများ၏ အမည်၊လူမျိုး မအက်စတာ(မှိခို)၊မမိုးမဲင်းဖွေ၊မောင်ဒေးဗစ်၊ မောင်ပီတာ၊ချင်း
၁၄။နေဖူးခဲ့သောကျောင်းများ (ခုနှစ်၊သက္ကရာဇ်ဖော်ြပရန်)(အမက)မကြားအိမ်နူး(၁၉၇၈-၈၂)(အလက)မကွီးအိမ်နူး (၁၉၈၃- ၈၇)(အထက)ကန်ပက်လက်မြို့နှင့်မင်းတပ်မြို့(၁၉၉၀-၉၁)ပခုက္ကူကောလိပ်(၁၉၉၅-၉၆)ပခုက္ကူ တက္ကသိုလ်(၂၀၀၆-၀၇)
၁၅။ကျောင်းသားဘဝတွင် နိုင်ငံရေး/မြို့ရေးနိုင်ငံရေး၊လူငယ်စည်းရုံးရေးမှူး
၁၆။လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အလုပ်အကိုင် များနှင့် ဌာန/မြို့နယ်ဓမ္မဆရာ၊NGO(Care)ကန်ပကလက်မြို့နယ်၊မင်းတပ်မြို့နယ်
၁၇။ဖုန်းနံပါတ်၀၉၄၇၁၇၁၀၆၄