post-featured-image

ဦးဇိုဘွဲ

၁။အမည်ဦးဇိုဘွဲ
၂။အသက်(မွေးသက္ကရာဇ်)၂၂၈-၈-၁၉၅၈
၃။လူမျိုးနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာချင်း၊ခရစ်ယာန်
၄။မွေးရာဇာတိဇဲဖိုင်(က)၊ထန်တလန်မြို့နယ်
၅။နိုင်ငံသား/အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၄/ဟခန(နိုင်)၀၀၄၃၂၁
၆။ယခုနေရပ်လိပ်စာ အပြည့်အစုံ၈/၁အခန်း၃၄၊ရန်အေးအိမ်ယာ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့
၇။ပညာအရည်အချင်းL.L.B
၈။အဘအမည် လူမျိုး၊ဘာသာ၊ဉီးဟရန်ဆိုင်း၊ချင်း၊ခရစ်ယာန်
၉။အမိအမည်၊လူမျိုး၊ဘာသာဒေါ်ကိပ်ထွေး၊ချင်း၊ခရစ်ယာန်
၁၀။ပြိုင်အရွေးခံ(မြို့နယ်)ပြိုင်အရွေးခံ
၁၁။ညီအစ်ကိုမောင်နှမများဉီးလိုင်ဟွတ်၊ ဉီးနှမ်လျှောန်၊ ဉီးဟရမ်ဒု (ကွယ်)ဉီးခမ်ဒု (ကွယ်) ဉီးမန်သုမ်း၊ဒေါ်ထွေး လှိုင်၊ဒေါ်ပန်ဇိန် (ကွယ်)ဒေါ် ဟွေနောန် (ကွယ်လွန်)
၁၂။ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်၏ အမည်၊ လူမျိုး၊ဘာသာဒေါ်နီနှီယာန်း(ခ)သင်းသင်းအေး၊ ချင်း၊ခရစ်ယာန်
၁၃။သားသမီးများ၏ အမည်၊လူမျိုး ဉီးဗန်ထောင်း၊ ဒေါ်ရွှေဇလဲန်း၊ ဉီးဇကျုံးဆန်း၊ဉီးဂျိမ်းဗန်ကျဲအို လျန်၊အယ်မလီ ရဲမ်းရွှီနဲမ်း၊ချင်း၊
၁၄။နေဖူးခဲ့သောကျောင်းများ (ခုနှစ်၊သက္ကရာဇ်ဖော်ြပရန်)၁၉၆၂-၆၆(အမက)ဇဲဖိုင်(က) ၁၉၆၇-၇၀ (အလက)ခွါဘုန်းရွာ၊ ၁၉၇၀-၇၁ အလက ဟရီဖီးရွာ၊ ၁၉၇၂-၇၄ အထက ဟားခါး ၁၉၇၈-၈၄ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်။
၁၅။ကျောင်းသားဘဝတွင် နိုင်ငံရေး/မြို့ရေးဟားခါး အထက်တန်းကျောင်း၊ ကျောင်းသားရေးရာအတွင်းရေးမှူး၊ဇိုဖေလူငယ်ဉက္ကဌ
၁၆။လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အလုပ်အကိုင် များနှင့် ဌာန/မြို့နယ်အထက(၁)လယ်ပြ၊ ပညာရေးဌာန၊ဟားခါး
၁၇။ဖုန်းနံပါတ်၀၉၄၃၁၀၄၆၆၁